RAZVOJ DECE RAZVOJ DECE http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti.aspx http://backend.userland.com/rss Znacaj sporta za razvoj deteta <p><img src="/Images/Skola fudbala Art.jpg" style="width: 200px; height: 134px; float: left; " alt="Skola fudbala Art" />Dete je oduvek bilo i uvek će biti u centru svih dešavanja u porodici i društvu. Danas, više nego ikada ranije, kada smo suočeni sa mnoštvom problema (ekonomska, socijala kriza), manjak volje i vremena, pa čak i otuđenje od sopstvenog deteta, neophodno je naći način da se dete zainteresuje, bavi nečim, a što bi bilo korisno, lepo i dobro.</p> <p>Osnovno za pravilan rast i razvoj deteta je IGRA. Slobodna, razigrana i usmerena u cilju razvoja deteta, a pre svega njegovih bazičnih motoričkih sposobnosti neophodnih za život i rast. Deca uzrasta od 5 do 7 godina su najbolji „materijal“ za rad, jer se u ovom uzrastu njihova motorika najbolje razvija. Igra i sport su dve neraskidive komponente razvoja deteta. Kroz igru dete razvija svoje individualne sposobnosti, uči razne veštine neophodne za dalji život. Uz to, ispoljava svoje kreativne i stvaralačke sposobnosti. Sam sport detetu omogućava brži razvoj svih motoričkih sposobnosti i funkcija optimizma. Istovremeno razvija se mentalni sklop deteta, a samim tim i određena saznanja o životu i prirodi koja ga okružuje. </p> <p>Raznovrsnim sadržajima i metodama rada, kroz razne sportske igre, dete uči nove motorne veštine i iskazuje svoju naklonost i ljubav prema određenoj grani sporta.</p> <p>Uzrast dece od 5 do 7 godina pokazuje najbolje sposobnosti učenja i shvatanja raznih igara, a  i psihički i fizički su sazreli za rad na poboljšanju svih krupnih motoričkih veština:</p> <ul> <li>snaga;</li> <li>brzina;</li> <li>izdržljivost;</li> <li>koordinacija;</li> <li>fleksibilnost;</li> <li>ravnoteža;</li> <li>preciznost.</li> </ul> <p>Istovremeno sa razvojem motoričkih sposobnosti, kroz rad razvija se i motorička veština „tehnika“.</p> <p>Rad sa decom ovog uzrasta, mora biti zasnovan i koncipiran isključivo na osnovama stručnog i planskog programa rada koje treba da izvode i prate stručne osobe (profesori, pedagozi, psiholozi i lekari).</p> <p>Posebnu i nezamenljivu ulogu u realizaciji kompletnog programa rada imaju roditelji, koji predstavljaju sponu između dece i trenera. Roditelji moraju biti stalno uz decu, bodriti ih i uveravati ih da to što rade je dobro i da će im samo doneti radost, sreću i zadovoljstvo.</p> <p>Ukoliko roditelji prepoznaju značaj i ulogu fizičkog vežbanja u razvoju svog deteta, onda je pola posla obavljeno.</p> <p>Nezamenljiva uloga roditelja u realizaciji ovog projekta, ogleda se u sledećem:</p> <ul> <li>Stalni i neposredni razgovori i kontakti na relaciji: dete – trener – roditelj – dete.</li> <li>Stalno prisustvo roditelja na treninzima bodrenje i ukazivanje na neophodnost vežbanja.</li> <li>Aktivno učešće u realizaciji predviđenog programa rada.</li> <li>Pomoć i logistika u obezbeđivanju kvalitetnih uslova za rad.</li> <li>Zajedničko praćenje i nadziranje razvoja deteta kroz trenažni proces.</li> </ul> <p>Ovako uspostavljen odnos u dužem vremenskom periodu donosi napredak u razvoju bazičnih motoričkih veština.</p> <p>Sistematskim praćenjem svakog deteta, pojedinačno posebnim testovima i kontrolama, tačno ćemo utvrditi stepen spremnosti i objektivne mogućnosti kao i sklonost i talenat prema određenoj sportskoj grani ili sportu. Time ćemo biti u mogućnosti da detetu preporučimo kojim sportom da se bavi.</p> <p>Praktičan - terenski rad po programu</p> <p>Po prijavi i upisu dece, uzrasta od 5 do 7 godina, formiraju se grupe, ne veće od 5 – 10 dece, posebno za svako godište (5. godina, 6. godina i 7. godina). Dužina trajanja treninga se određuje po uzrastu deteta, tako petogodišnjacima trening traje 35 minuta, šestogodišnjacima 40, a sedmogodišnjacima 45 minuta. Prosečno se nedeljno održava 3 – 5 treninga. Nakon formiranja grupa i nekoliko treninga sledi obavezan lekarski pregled.</p> <p>Zatim, svaka grupa radi po posebnom programu rada u zavisnosti od mogućnosti i zdravstvenih sposobnosti.</p> <p>Rad čini sledeća struktura aktivnosti:</p> <ul> <li>Razvoj svih bazičnih motoričkih sposobnosti;</li> <li>Pravilno kretanje i tehnika;</li> <li>Sposobnost orjentacije u prostoru;</li> <li>Tehnika (smisao za igre sa loptom);</li> <li>Rad u paru i grupi (pažnja, disciplina i saradnja);</li> <li>Kolektivan rad.</li> </ul> <p>Dokle god vremenski uslovi to dozvoljavaju, preporučuje se rad na otvorenom sa puno zelenila i kiseonika. Naši treninzi se obavljaju na otvorenim terenima od aprila do novembra, posle čega se selimo u salu. </p> <p>Svi zainteresovani roditelji mogu se javiti na naš kontakt telefon. Upis dece u našu školu sporta vršimo stalno.</p> <p>Sportski pozdrav</p> <p><strong>Škola sporta “Art“, Novi Sad</strong></p> <strong> <p>Trener: profesor sporta i fizičkog vaspitanja Ranko Stanisavljević</p> </strong> <p><strong>Kontakt telefon: 065/53 55 394</strong></p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/12-02-09/Znacaj_sporta_za_razvoj_deteta.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/12-02-09/Znacaj_sporta_za_razvoj_deteta.aspx eb80c194-b4bc-42b2-91f2-f5a12fbba9eb Thu, 09 Feb 2012 22:09:31 GMT Zajednicka igra <p><img title="Zajednička igra" alt="Zajednička igra" style="width: 160px; height: 107px; float: left; " src="/Images/98126500.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>Vi taman zakažete druženje sa drugom decom, a oni kad se susretnu svako uzme različitu igračku, potpuno ignorišući jedan drugog. Da li je zajednička igra propala? Ne baš potpuno. Deca u ovom uzrastu su angažovana u, kako mi to kažemo, paralelnoj igri. Možda će izgledati čudno, ali to je potpuno normalno i korisno za detetov razvoj.</p> <p>Vaše dvogodišnje dete prolazi kroz važan razvojni proces. Ono napreduje sa stalno se igrala/o sam, kao što je bilo kad su bili bebe. Sada su dvogodišnjaci zainteresovani za drugu decu. Čak iako nema interakcije tokom zajedničke igre, oni su svesni jedan drugog. I to je totalno različito od samostalnog igranja u punom pozorištu nego kada sede sami kod kuće i gledaju televiziju.</p> <p>Igranje sa drugom decom, iako je paralelna igra, biće od izuzetne važnosti u ovoj godini. Deca često koriste ovakav način igranja da se pridruže aktivnostima koje su u toku. Rezervisana deca mogu duže ostati u ovoj fazi, i to je uredu. Možete povećati poverenje vašeg deteta tako što će grupe za igru koje okupljate i u kojima se krećete, biti manje i poznatije detetu. Naviknite se da zovete kod vas jedno ili dva deteta koje vaše dete već zna. Kada vaše dete bude spremno, primetićete mnogo više zajedničkih aktivnosti, podstaknutih unapređenim jezičkim veštinama i maštom.</p> <p><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaš život sada</span></strong></p> <p>Ako se do sada ne dešava, možda ćete uskoro otkriti da vaše dete može iskočiti iz kreveca. To vam je znak da je spremno za novo, bezbednije okruženje za spavanje. Neki roditelji postavljaju dušek na pod i rasklapaju krevetac. Neki se upuštaju u avanturu prebacivanja deteta na veći krevet. Prebacivanje možete učiniti mnogo lakšim tako što ćete stavljati vaše dete na veliki krevet da odspava popodne tokom nekoliko dana, pre nego što ga i noću premestite u veći krevet. Štitnici i rukohvati mogu da olakšaju brige oko toga da dete ne padne sa kreveta. </p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Zajednicka_igra.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Zajednicka_igra.aspx 249d7574-c28d-45be-85be-39cae5dd56e2 Fri, 16 Apr 2010 13:08:03 GMT Vreme je za nosu <p><img title="Vreme je za nošu" alt="Vreme je za nošu" style="width: 160px; height: 113px; float: left; " src="/Images/87877417.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>Da li je vreme za nošu? Mnogi dvogodišnjaci mogu da ostanu suvi ceo dan i celu noć, ali mnogi nisu spremni na proces odvikavanja od pelena. Jednom kada krenete, pratite sledeće znake koji objašnjavaju napredak:</p> <ul> <li>Volja da koristi nošu kada dete zamolite za to, iako nema rezultata dok ono sedi na njoj, ali bitno je da želi.</li> <li>Ako je u mogućnosti da vam kaže kada treba da piški ili kaki, (nažalost mnogo puta će primetiti da im noša treba tek kada obave svoju nuždu).</li> <li>Ako dete ima duži period da je suvo tokom dana i budi se sa suvom pelenom.</li> </ul> <p>Najteži deo navikavanja na nošu je da ne silite svoje dete previše, takva taktika skoro uvek dovodi do rata. Hvalite uspehe i nemojte praviti veliki problem oko nesrećnih pokušaja. Nemojte počinjati tokom noći sve dok dete ne bude moglo da izdrži tokom dana bez grešaka.</p> <p><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaš život sada</span></strong></p> <p>Sada je dobro vreme da počnete da dozvoljavate vašem detetu neke izbore. Uključivanje deteta u neke odluke inspirisaće bolju kooperaciju i pružiće vašem detetu osećaj kontrole sveta oko sebe. Priznajte, oni nemaju baš puno o čemu da pričaju.</p> <p>Neka osnovna pravila: Ne nudite detetu izbore u situacijama kada vaše dete stvarno nema izbora. Na primer, pre odlaska u park, ne pitajte dete da li želi da obuče majicu; umesto toga, pitajte ih da li žele da obuku crvenu ili plavu majicu. U vreme popodnevnog spavanja, nemojte pitati da li žele da spavaju ili da se igraju. I limitirajte njihov izbor na dve ili tri opcije. Znate i sami kako se lepo možete osetiti čak i stariji kada mogu da biraju između 31 ukusa sladoleda! </p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Vreme_je_za_nosu.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Vreme_je_za_nosu.aspx 906c1281-462d-4eab-a760-e5438893bfaf Fri, 16 Apr 2010 13:06:25 GMT Socijalni razvoj <p><img title="Socijalni razvoj" alt="Socijalni razvoj" style="width: 160px; height: 107px; float: left; " src="/Images/98036385.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>Verovatno vam je neprijatno kada vaš predškolac uoči čoveka na plaži sa veštačkom nogom. On/ona se zagleda i pita, naravno preglasno da bi bilo pristojno: "Tata, šta nije u redu sa nogom onog čoveka?".</p> <p>Trogodišnjaci su lepo prilagođeni na razlike između sebe i drugih. I njih nije strah da pitaju o ljudima koji imaju nešto drugačije (kolica, štap za slepe…) – glasno i jasno. Zašto je nečija kosa, oblik očiju ili koža različita? Zašto je ta žena u kolicima? Oni su iskreno iznenađeni i znatiželjni.</p> <p>Dok vas njihov tajming (i glasnoća) mogu posramiti, ova pitanja mogu otvoriti značajnu konverzaciju za kasnije o rasi, godinama, polu, ili onesposobljenosti. Probajte da odgovorite na kratak i jasan način : "Taj čovek je imao nesreću i izgubio je nogu, i lekari su mu napravili novu". Zadržite jednostavna objašnjenja. Na primer, objasnite da koža postoji u različitim nijansama što je lakše za trogodišnjake da shvate nego dublje objašnjenje oko toga kakva je koža kod Azijaca ili kod Afrikanaca. I obavezno skrenite pažnju detetu da takva pitanja u javnosti postavlja u normalnim granicama čujnosti da ne bi posramili ni vas ni osobu o kojoj je reč.</p> <p>Ovo je pravo doba za vaše dete da ga učite prihvatanju bez osuđivanja. Dok je vaše dete naviknuto na razlike, pokušajte objasniti detetu da sa takvim osobama imamo sličnosti: "Onaj čovek nema jednu nogu ali vozi auto kao i tvoj tata." Probajte da izložite dete svim različitostima kod ljudi, donekle svim. </p> <p><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaš život sada</span></strong></p> <p>Jeste li ikada osetili kako vam uzavri krv kada vas dete ne sluša i ignoriše? Dobićete bolje rezultate ako usmerite detetovo ponašanje sa razgovora na konkretnu radnju. Na primer, umesto "Spremimo se za ručak", kažite: "Molim te, naslaži tamo dalje kocke i operi ruke".</p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Socijalni_razvoj.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Socijalni_razvoj.aspx b2db5fa7-9aa9-4d7b-821d-6ef827200c88 Fri, 16 Apr 2010 13:03:26 GMT Razumevanje gde je sta <p><img title="Razumevanje gde je šta" alt="Razumevanje gde je šta" style="width: 160px; height: 107px; float: left; " src="/Images/97530371.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>Jednogodišnjaci su svesni samo onoga što je ispred njega. Ali sa pune dve godine, dete prihvata relativan položaj stvari, i njihovo razumevanje prostora se širi između 2 i 2 1/2. Ne širi se njihovo razumevanje kosmosa već gde se nalaze ljudi i predmeti u njihovom svetu. To podrazumeva koncept kao što je <em>tamo, gde, unutra i spolja, idi tamo, blizu i daleko, gore na nebu</em> i<em> iznad i ispod</em>. Razvija im se i raste njihov bolji osećaj za veličinu, količinu i druge prostorne veze.</p> <p>Možete uočiti novo prihvatanje prostornog razmišljanja o svetu koje koriste u njihovoj sposobnosti da isprate zahteve: "Donesi mi loptu koja je tamo u uglu", "Pogledaj na krevetu".</p> <p>Nekoliko načina da pojačate ovo novo shvatanje:</p> <ul> <li>Razgovarajte sa vašim detetom o tome gde su ljudi iz njegovog života koji trenutno nisu sa njima: "Tata je na poslu", "Baka živi daleko".</li> <li>Pružite im seriju jednostavnih objašnjenja koji će uključiti različite pravce, kao što su prvo stavi igačku na stolicu, zatim ispod stolice, a posle mi je vrati.</li> <li>Postavljajte im pitanja koja će ih brzo nagoniti da razmišljaju o lokaciji: "Gde ptice žive?", "Gde lete avioni?", "Gde su vrata?" (ne očekujte tačan odgovor svaki puta ili da ova pitanja pretvarate kroz kviz; jednostavno ovakva pitanja provucite u svakodnevni razgovor).</li> </ul> <p><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaš život sada</span></strong></p> <p>Kada vaše dete ostavi prepodnevni odmor, poslepodnevno spavanje će postati važnije nego ikad. Smanjite broj svojih obaveza koje morate da obavite i obratite pažnju na sat. Probajte da budete kod kuće kad je detetovo vreme za spavanje. Deca koja zaspe u sedalici za auto ili u šetalici se odmore, ali kvalitet njihovog sna nije isti kao kada spavaju u krevetu. Zato podredite sve svoje obaveze detetovom snu i potrebama i pokušajte da se organizujete tako da sve obavite kako treba.</p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Razumevanje_gde_je_sta.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Razumevanje_gde_je_sta.aspx c180a81a-a1ac-4f6a-8e35-61fb010188e2 Fri, 16 Apr 2010 13:01:51 GMT Psihicki razvoj <p><img title="Psihički razvoj" alt="Psihički razvoj" style="width: 160px; height: 107px; float: left; " src="/Images/96380004.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>Ponekad vam se čini da vaše dete ima koncentraciju i strpljenje jednog naučnika. U stvari, oni su razvojno predodređeni da rade određene stvari stalno iznova. Ponavljanje akcija dovodi do savršenstva detetove motorne sposobnosti. To je i razlog zašto ne mogu da odole da se penju na nešto iako ste ih zamolili da to ne rade. Oni su prosto primorani to da rade, ponovo i ponovo.</p> <p>Podstičite razvoj krupne motorike kod vašeg deteta tako što ćete im dati igračke na kojima mogu da se vozaju i igračke koje mogu da guraju i vuku. Za finu motoriku, dajte im puzle sa malim ručkama, kocke koje se zaključavaju i ploče koje mogu za nešto da uhvate, ručkice i lutke kojima treba zakopčavanje odeće gde postoje mali dugmići i cibzari. Ili nabavite niti i konce sa perlama različitih veličina i boja, dugmića…</p> <p>Sledeća dobra stvar u konstantnom ponavljanju igre je razvoj mozga. Eksperimentisanje je jedan od načina kako vaše dete shvata procese u svetu oko sebe. I to je upravo ono šta su smislili kada ponovo obuva i izuva cipele, slaže i ruši kocke ili izgledaju beskrajno fascinirani sa prskalicama za vodu u bašti.</p> <p><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaš život sada</span></strong></p> <p>Nužno je da majka bude lukava kada vaš dvogodišnjak konstantno dolazi sa novim problemima da ih vi rešite. Bolja fina motorika dovodi do toga da se pelene lakše odlepljuju. Ako ne koristite pelene u vidu gaćica, probajte da pelene pričvrstite lepljivom trakom. Teže će biti da se odlepljuju, tako da će ubrzo dosaditi vašem detetu konstantno odlepljivanje.</p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Psihicki_razvoj.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Psihicki_razvoj.aspx b2767f16-c118-4f3e-8b4e-343e85f5e76f Fri, 16 Apr 2010 13:00:10 GMT Pricanje sa detetom <p><img title="Pričanje sa detetom" alt="Pričanje sa detetom" style="width: 160px; height: 107px; float: left; " src="/Images/97538923.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>Vokabular vašeg dvogodišnjaka je na dobrom putu da postane debeo. Tipično 24-mesečno dete zna oko 50 do 75 reči i radi na sledećoj velikoj prekretnici: spajanju reči u frazu ili rečenicu. Rečenice sa dve reči, imenicom i glagolom, tipične su za dvogodišnjake: <em>Beba spava</em> i <em>Hoću mleko</em>. Vaše dete će se sigurno izražavati sa dužim rečenicama kako vreme bude prolazilo. Ako vaše dete koristi manje od 20 reči, trebali bi mu testirati sluh.</p> <p>Prva rečenica će pretendovati da bude kratka (dve do tri reči) i upućujuća: "Mama pomozi", "Igraj lopte tata", ili mogu izgovarati grupu reči koju često čuje od drugih, na primer <em>pa-pa</em> ili <em>svi otišli</em>.</p> <p>Nekoliko načina da podstaknete vaše dvogodišnje dete da priča u rečenicama:</p> <ul> <li>Proširite ono što vam dete kaže ponavljajući posle njih: "Želiš da ti mama pomogne da obuješ čarapu". "Uredu, tata će da se igra lopte sa tobom (navedete obavezno ime svog deteta)".</li> <li>Nemojte ispravljati gramatičke greške. Neformalno ponavljajte rečenice koristeći ispravne reči, ali u tom periodu je izuzetno rano da se ukazuje na greške.</li> <li>Nemojte insistirati da vaše dete ponavlja cele, ispravne rečenice. Sufliranje, "Možeš li reći, mama, pomozi mi sa čarapama?", može poremetiti tok izgovora i razmišljanja vašeg deteta i isfrustrirati ih.</li> <li>Češće čitajte na interaktivan način, postavljajući vašem detetu pitanja oko toga šta vidi na stranici ili šta misli da se dešava sledeće.</li> </ul> <span style="color: #8064a2; "><strong>Vaš život sada</strong></span><br /> <ul> </ul> <p>Ako mislite da jurnjava po kući raste sa vašim detetom, verujte niste sami. Ne samo što će dvogodišnjak nastaviti da se igra sa igračkama na alarmantan način, ali sve više i više – kocke, puzle, kolekcija kola - pojavljivaće se u više delova koje vaše dete obožava da baca i meša zajedno sa drugim delovima igračaka. Individualne korpe za posebnu vrstu igračaka će pomoći da organizujete stvari (prazne kutije od cipela su jeftin način da držite u redu manje delove). Uštedite sebi vreme spremanja tako što ćete samo jednu ili dve kutije vaditi i davati detetu odjedanput. Tako će detetu biti igračke interesantnije – naravno rasute po pojedu.</p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Pricanje_sa_detetom.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Pricanje_sa_detetom.aspx 43e39c08-7f1c-43ac-98d2-4a0e328f60b4 Fri, 16 Apr 2010 12:58:34 GMT Pracenje razvoja <p><img title="Praćenje razvoja" alt="Praćenje razvoja" style="width: 160px; height: 107px; float: left; " src="/Images/98285330.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>Izdvojte vreme da pogledate neke slike ili snimke sa detetovih godinu dana ili sa dve i upoređujte koliko je sada vaše dete veće i sposobnije, i koliko je sigurnije pri svojim pokretima. Primetićete i druge psihičke promene, takođe. Sada su viši i udovi su im napredniji, vaše dete preuzima oblik <em>velikog deteta</em>. Većina trogodišnjaka su izgubili raniji bebeći stomačić do sada.</p> <p>Primetićete kako sada vaše dete pristupa razvojnim zadacima koji su ispred njih. Da li su koncentrisani na trčanje i skakanje ili na crtanje i slaganje kocaka? Da li se plaše atletskih zamaha ili su oprezni da probaju nove stvari? Ovi uvidi će vam pomoći da dekodirate individualnu ličnost.</p> <p>Neki divni načini da se prati dečiji napredak:</p> <ul> <li>Merite visinu deteta svakih nekoliko meseci i beležite na zid sa obaveznim upisivanjem datuma merenja.</li> <li>Svakog prvog u mesecu snimite vaše dete kako se igra na kratko, koristeći istu traku svaki put. Imaćete neverovatnu vremensku liniju do sledećeg rođendana.</li> <li>Kupite veliki album i sačuvajte nekoliko omiljenih crteža, ali obavezno upišite datum crtanja (ako album pažljivo čuvate i dopunjujete periodično, na kraju detinjstva imaćete divnu kolekciju).</li> </ul> <p><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaš život sada</span></strong></p> <p>Kreveljenje je jedna od najdosadnijih navika koje vaše dete razvije. Nekoliko načina da konstruktivno odgovorite na njih:</p> <ul> <li>Uz humor: "Izvini, ne razumem kreveljenje?"</li> <li>Preusmeravanjem: "Kada budeš koristila/o normalan jezik, saslušaću te".</li> <li>Etiketiranjem: "Koristiš prenemaganje, ne pitaš na lep način".</li> <li>Davanjem primera: "Umesto prenemaganja, postoji bolji način da to kažeš".</li> <li>Pohvalama: "Sviđalo mi se kako se nisi prenemagala ceo dan, hajde da vidimo da li ćeš sutra uspeti da postaviš novi rekord".</li> </ul> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Pracenje_razvoja.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Pracenje_razvoja.aspx 3f8b9e1a-f122-4e80-ab0a-b5465fa1ca46 Fri, 16 Apr 2010 12:56:25 GMT Koordinacija pokreta <p><img title="Koordinacija pokreta" alt="Koordinacija pokreta" style="width: 160px; height: 139px; float: left; " src="/Images/96204492.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>Mnoga deca savladaju bicikl sa 4 ili 3 točka između 2 i 3 godine. Za ovakav podvig potrebno je dosta mišićne snage i koordinacije. Počevši sa niskim i jednostavnim plastičnim modelom pomoćićete detetu da se oseti sigurnijim i da shvati princip i rad nogu. Onda kada savlada ove tehnike možete ga prebaciti na veći tricikl, ako želite. Vaše dete neće imati potreban balans i koordinaciju za bicikl sa dva točka sve dok ne bude blizu osnovne škole</p> <p>Bezbednosni savet: Shvatite da se niski biciklovi ne vide lako, pa uvek nadzirite vašeg malog vozača. Sprečite brzu vožnju kod vašeg deteta radi bezbednosti i nepotrebnih padova.</p> <p><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaš život sada</span></strong></p> <p>Vaše dete je sada bolje naviknuto na ritmove domaćinstva i ima bolji osećaj za vreme, i otkrili su da kada oni odu na spavanje, hej, svi se ostali i dalje zabavljaju! Protestvovanje pred odlazak u krevet može biti rezultat ovog saznanja: "Hoću vode!", "Treba mi maramica", "Zaboravio sam da ti kažem da te volim", "Još malo sam gladna. Koliko je to razdražujuće, toliko je i slatko.</p> <p>Ako postane pravi problem, podsetite vaše dete o rutini pred spavanje: "Večerala si, pa si se okupala, čitali smo pričicu, mazili se i sada je vreme za spavanje". Pre nego što napustite sobu, pitajte dete da li još nešto želi od vas. Neki roditelji dozvoljavaju jedan ili dva poziva pre nego što odbiju da se jave na sedeće pozive (pobrinite se da vaše dete zna pravila). Ali na svaki poziv odreagujte mirno i tiho. Ako se iznervirate i to pokažete detetu, vaše dete će se možda ohrabriti da vas češće zove jer privlači vašu pažnju. Izbegavajte rasprave i ubeđivanja zašto treba da ostane u krevetu - isključite dugotrajne rasprave. Objasnite detetu kako imate velikih obaveza (peglate, kuvate ručak, perete kupatilo...), iako to nije istina, da bi dete shvatilo da vi ništa interesantno ne radite što bi njega/nju moglo interesovati. </p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Koordinacija_pokreta.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Koordinacija_pokreta.aspx 2cad39af-d9b4-4937-8e2a-f1cb1d25b056 Fri, 16 Apr 2010 12:53:57 GMT Govor <p><img title="Govor" alt="Govor" style="width: 160px; height: 107px; float: left; " src="/Images/97546961.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>Dvogodišnjaci uče svakim danom nove reči i njihova značenja. Razlog za to je da njihov mozak do 24 meseca bukvalno mnogo bolje i brže obrađuje zvuke nego do sada. Stavljajući ih u priču da se dobro služe gramatikom je druga stvar. Za učenje kompleksnih gramatičkih pravila treba neko vreme.</p> <p>Ne morate učiti dvogodišnjaka da se služi gramatikom. Neverovatno, između uzrasta od 2 i 3 godine, oni sami usvajaju ispravnu upotrebu reči u rečenici, glagola, predloga, i sve druge delove govora jednostavno slušanjem i vežbanjem, tj. izgovaranjem. Uzorci reči i fraza su automatski sortirani u mozgu i ostavljeni za buduće korišćenje.</p> <p>Na šta da obraćate pažnu u buduće:</p> <ul> <li>Ispravne zamenice. Pređite sa <em>mama</em> ili ime deteta ("Mama hoće", "Kolja želi") na <em>ja</em> ("Ja želim").</li> <li>Dodajte množinu. Igračke. Kuce. Kolačići.</li> <li>Koristite prideve. Lepa lutka.</li> <li>Koristite glagole radnje. Mi trčimo!</li> <li>Očekujte još neko vreme gramatičke greške i brkanja, pogotovo kada se susreću sa novom reči.</li> </ul> <p><span style="color: #8064a2; "><strong>Vaše život sada</strong></span></p> <p>Iscrpljujuće je biti napet i motriti vaše dete 24sata/7 dana u nedelji. Ali deca uzrasta od 1 i 2 godine su posebno osetljiva na nezgode kao što su gušenje predmetom ili trovanje. Mnoge nezgode se dešavaju ne zato što su roditelji nepažljivi nego što su trenutno dekoncentrisani. Tako da posebno vodite brigu u momentima kada ste napeti u vreme stresnih sati: jutarnja žurba, neposredno pred večeru, ručak, na zabavama, na odmorima, kada imate goste ili kada kasnite.</p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Govor.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Govor.aspx f4e656bf-ae99-4f2e-bf8c-3885d43f319f Fri, 16 Apr 2010 12:52:11 GMT Fina motorika kod trogodisnjaka <p><img title="Fina motorika kod trogodišnjaka" alt="Fina motorika kod trogodišnjaka" style="width: 160px; height: 107px; float: left; " src="/Images/97538920.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>Pre nego što vaše dete savlada pisanje i školske veštine, moraće da razradi mišiće u šaci i prstima i da ih koristi precizno. Deset odličnih saveta da pomognete detetu da razvije spretnost:</p> <ul> <li>Kada kuvate, dajte detetu da koristi rotacioni deo miksera, čaše za merenje (plastične naravno), i spatulu ili kašiku.</li> <li>Oblačite i svlačite lutke zajedno.</li> <li>Pravite kuglice od testa ili razvijajte testeninu.</li> <li>Radite zajedno u dvorištu sa motikom i lopatom.</li> <li>Crtajte spolja kredama.</li> <li>Radite sa glinom. Da bi bilo zabavnije nabavite modle.</li> <li>Slikajte prstima.</li> <li>Dajte detetu da svira razne instrumente kao što su bubnjevi, ksilofon, klavir igračka ili kastanjete.</li> <li>Istisnite penu za brijanje u kadu i pustite dete da se sa njom igra i <em>piše</em> po pločicama.</li> </ul> <p><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaš život sada</span></strong></p> <p>Kada se vaše dete igra primetićete da se previše unosi i ne obraća pažnju na okolinu. Tako da biste ga/je sprečili od igre, morate se naoružati strpljenjem i razumevanjem: "Možeš se spustiti još dva puta i onda mi možemo napustiti park". Ili, "Kada sat zazvoni, to će onda značiti da je vreme da peremo ruke i da ručamo".</p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Fina_motorika_kod_trogodisnjaka.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Fina_motorika_kod_trogodisnjaka.aspx 0851ece6-6424-4fdf-807c-07d94bc9f80b Fri, 16 Apr 2010 12:48:48 GMT Citanje iznova <p><img title="Čitanje iznova" alt="Čitanje iznova" style="width: 160px; height: 118px; float: left; " src="/Images/96204483.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p><em>Tri mala praseta</em>?! O da. Čitanje iste knjige iznova pruža određenu dozu udobnosti dvogodišnjacima, koji vide poznate likove i zaplet i u tome se nalaze kao u oazi u svetu punom nepoznanica. Ali tu je i kognitivan razvoj i razvoj jezika koji se pospešuje čitanjem iznova iste knjige. Čitanje iznova pomaže vašem dvogodišnjaku da poveže reči koje čuje sa slikama koje vidi. To je značaj čitanja iznova koji će biti od koristi za koju godinu kada vaše dete počne da uči da čita. Slušanje iznova iste rečenice pomaže detetu da shvati gramatiku. Takođe vaše dete će se osećati samouvereno kada okrenete stranicu, a ono zna šta sledi.</p> <p>Pustite vašem detetu da odabere knjigu koju ćete mu čitati. Ako je to dobra stara knjiga koja se izlizala od konstantnog čitanja, maskirajte vašu dosadu i čitajte mu/joj ponovo. (većina knjiga za ovaj uzrast, na svu sreću nisu jako dugačke). Držite pri ruci vašem detetu razne knjige da bi češće posećivao/la kućnu biblioteku; možda će se posle nekog vremena preorijentisati na druge knjige iz repertoara.</p> <p><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaš život sada</span></strong></p> <p><em>Prihvatiti poraz</em> znači da se fokusirate na krupnija pitanja, a ignorišete manja ili bar ona gde ne možete pobediti. Vaše dete uči da ispoljava svoju volju i prioritete i takođe se lako iznervira. Možete vrlo lako doći u konflikt sa vašim detetom ako niste pažljivi. Jasno povucite granice i objasnite vaša očekivanja. Odlučite koja pravila najviše favorizujete: nema udaranja i bacanja hrane, na primer. Ova  pravila konstantno naglašavajte i zatražite od svih koji provode vreme sa vašim detetom da poštuju ta pravila i da vas podržavaju. Ali smanjite stvari kao što su koliko povrća će pojesti po obroku; ne možete prisiljavati dete da jede.</p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Citanje_iznova.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Citanje_iznova.aspx 05c02970-c336-477e-bf24-055cdbef0592 Fri, 16 Apr 2010 12:46:46 GMT Razumevanje vremena <p><img title="Razumevanje vremena" alt="Razumevanje vremena" style="width: 160px; height: 121px; float: left; " src="/Images/97394593.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>"Kada krećemo?". "Sutra," vi odgovarate. Pet minuta posle, vaše dete vas pita: "Još nismo krenuli?"</p> <p>Deca se mnogo razlikuju po tome kako shvataju vreme. Sa tri godine, vaše dete može razumeti sekvence (on je to uradio prvi ili poslednji) i koliko dugo nešto traje (duže ili kraće vreme). Ali, koncept kao što je prošlost (juče) i budućnost (sutra) može biti mračan i nejasan.</p> <p>Jedan od načina da im pomognete je da se igrate sa detetom šta su radili tokom dana: "Jutros smo otišli u park. Onda smo kupili sladoled. Kasnije, pre spavanja, čitali smo knjigu". Ili, "Sutra ćemo ići da posetimo tetku". Što više budete koristili vreme u vašem svakodnevom obraćanju detetu, brže će ono to i shvatiti i prihvatati. Iako nema znanja za korišćenje stvarnog vremena, neće ništa boleti da uvedete u svakodnevan razgovor pravo vreme (u 7:00 moramo krenuti u vrtić, ili za 20 minuta će biti gotov ručak). Ovakav pristup će samo pomoći vašem detetu da brže shvati vreme.</p> <p>Vaše dete je spremno da razume dane u nedelji, pa ih vi kad god vam se ukaže prilika pomenite. Na primer, podsetite dete da za vikend, a to je subota i nedelja, pošto nema vrtića, ide kod bake i deke, da je ponedeljak dan kad počinje vrtić.</p> <p><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaš život sada</span></strong></p> <p>Čak i najzabavniji, najstrpljiviji, divni roditelji nekada žele da vrište! Odgajanje mališana oduzima skoro svu snagu, pogotovo onih koji su izbacili popodnevno spavanje. Nemojte biti ljuti! Probajte jedan od ovih trikova:</p> <ul> <li>Surfujte po buticima preko interneta i punite korpe iako nećete ništa kupiti. Prelistavajte kataloge ‘kupujući’ garderobu bez slanja porudžbenice.</li> <li>Prošetajte se sami.</li> <li>Pričajte sa drugim roditeljima.</li> <li>Sklonite sa strane dečiji CD i pustite vašu omiljenu muziku.</li> <li>Probajte da se osamite, smirite i duboko dišite.</li> </ul> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Razumevanje_vremena.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Razumevanje_vremena.aspx 4820b8d8-ae94-4db2-88d6-db2e930039d1 Fri, 16 Apr 2010 12:44:29 GMT Koordinacija <p><img title="Koordinacija" alt="Koordinacija" style="width: 160px; height: 107px; float: left; " src="/Images/97661008.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>Ako vaše dete ne može da odradi neke psihičke zahteve kao što njegovi/njeni vršnjaci pitate se da li je to razlog za brigu? Verovatno ne. Koordinacija ne zahteva samo vreme već je i veoma individualna. Neka deca su spretnija od drugih još u ranom uzrastu i takvi će ostati čitavog života. Drugima je sudbina da im drugi daju smešne nadimke, mada to nikada neće od vas čuti. Temperament igra veliku ulogu u ovome. Neka deca slobodno rizikuju u startu, dok druga smatraju da treba prvo dobro da osmotre situaciju dok ne budu totalno sigurni u sebe da neke stvari mogu uraditi.</p> <p>Osnovni fizičke prekretnice dete treba da dostigne do 4 godine, a to uključuje:</p> <ul> <li>Držanje bojice između palca i kažiprsta (a ne u celoj šaci);</li> <li>Sipanje iz veće posude u čašu;</li> <li>Korišćenje pribora za jelo;</li> <li>Bacanje lopte napred (ne mora tačno i precizno- samo da se služe ovim pokretom);</li> <li>Skakanje na jednoj nozi;</li> <li>Postavljenje osam i više kocaka u kulu.</li> </ul> <p>Uvek pričajte sa lekarem o vašoj brizi oko razvoja vašeg deteta. Vaša zapažanja su važna jer vi ste  više sa detetom i znate ga više nego iko.</p> <p><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaš život sada</span></strong></p> <p>Jeste, ima i nešto drugo da se kaže o vašem životu van roditeljstva. Ovu temu možete postaviti na našem forumu i videti kako druge majke razmišljaju i šta one rade da bar na nekoliko sati dnevno ili nedeljno ne budu samo majke. Uživajte u našem klubu mama.</p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Koordinacija.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Koordinacija.aspx 34de712e-a23b-4cc6-a9bb-f161ef58aa9b Fri, 16 Apr 2010 12:36:18 GMT Fina motorika cetvorogodisnjaka <p><img title="Fina motorika četvorogodišnjaka" alt="Fina motorika četvorogodišnjaka" style="width: 160px; height: 115px; float: left; " src="/Images/96574877.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>Da li se vaš predškolac lako iznervira oko zadataka kao što je zakopčavanje kopče ili dugmića? Ima smisla za to: Prstići vašeg deteta su bolje formirani za bacanje lopte nego za vezivanje pertle, jer se fina motorika i vizuelan deo mozga još nisu razvili potpuno. A i ne pomaže činjenica da kod većine predškolaca strpljenje traje kratko.</p> <p>Da bi im pomogli da izgrade veću spretnost – i više strpljenja- donesite mu/joj igračke sa kojima će da gradi. Predmeti kao što su kocke, Lego i dalje, podstiču decu da upravljaju manjim delovima konstavtno. Proverite frustraciju i iznerviranost kod deteta tako što ćete ohrabrivati upornost: "Baš si se jako trudila. Hajde da probamo ponovo". Zadatke preraspodelite na manje delove kojma se lakše upravlja. I ako se njena kula sruši, probajte da je usmerite da se tome smeje.</p> <p>Crtanje, sečenje, pravljenje kuglica od hleba, nizanje cevaste testenine, takođe mogu ojačati male mišiće. Probajte da radite sa glinom. Ostavite glinu na mesto koje je dostupno vašem detetu, ali da je dalje od prstića i usta mlađeg brata ili sestre.</p> <p><span style="color: #8064a2; "><strong>Vaš život sada</strong></span></p> <p>Da li  ste se ikada izvinili vašem detetu ako ste mu nepravedno pristupili? Mnogi eksperti kažu da je to neophodno. Priznavanje da ste pogrešili neće narušiti vaš autoritet; nego će mu dati kredibilitet. Upućivanje na to da ste prekoračili pravila civilizovanog ponašanja podvlači ideju imanje pravila i lepo ponašanje su vrlo važni. Priznavanje greške takođe pokazuje da ste vi samo čovek i da postoje modeli kajanja. Plus, još ćete se sigurno posle toga osećati bolje.</p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Fina_motorika_cetvorogodisnjaka.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Fina_motorika_cetvorogodisnjaka.aspx 0d537697-a230-4e14-9479-4faf91bacf39 Fri, 16 Apr 2010 12:21:49 GMT Razumevanje cetvorogodisnjaka <p><img title="Razumevanje četvorogodišnjaka" alt="Razumevanje četvorogodišnjaka" style="width: 160px; height: 107px; float: left; " src="/Images/96322246.jpg" /><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaše dete</span></strong></p> <p>Dobrodošli u godinu kada se kompletno razrađuju i dovršavaju stare veštine a usput kupe nove neverovatnom brzinom. Četvrta godina je tipična, socijalna, energična i veoma živa. Vaše dete će sada moći u potpunosti da koristi veštine kao što su trčanje, crtanje, građenje stvari i pravilan govor. Iako pomalo rezervisani četvorogodišnjaci uživaju u društvu odraslih i dece svih uzrasta, od najmanjih beba (pored kojih se osećaju tako veliki) do najstarijih baka i deka u porodici (sa kojima se mogu često povezati na jednostavnom nivou uživanja u trenutku zajedno). </p> <p><strong><span style="color: #8064a2; ">Vaš život sada</span></strong></p> <p>Rođendan vašeg deteta verovatno će doneti dosta novih igračaka u kuću. Vreme je za čišćenje posle rođendana. Pogledajte po igračkama vašeg deteta da saznate sa kojim igračkama se nije igrao neko vreme i koje se mogu skloniti. Lakše je ako uklonite igračke na lukav način. Ako tražite dozvolu, vaše dete će nastojati da sačuva sve što vidi, ali u ovom uzrastu oni nisu u stanju da pretpostave šta nedostaje ako im posebno ne napomenete šta ćete skloniti. (Ako ste zabrinuti da će detetu neke igračke posebno faliti, sklonite ih u posebne vreće ili kutije, na koje ćete napisati šta je u njima, i odložite ih u garažu, tavan, podrum, špajz na nekoliko nedelja, da biste se uverili da vašem detetu neće faliti te igračke, pre nego što ih za stalno uklonite). Postoje razna mesta gde igračke možete donirati: vrtići, bolnice, socijalne ustanove gde su smeštena deca, ili drugim neprofitabilnim organizacijama koje će ih posle distribuirati. A vama će biti više nego dobro da raščistite malo nered koji igračke stvaraju po kući.</p> <p>Dobro je takođe da sakrijete neke nove igračke sa rođendana i da ih periodično tokom godine dajete detetu. Previše igračaka može pokvariti detetovu koncentraciju na ostale stvari. Imati malo igračaka može detetu pomoći da stvori osećaj reda, što je prilično smirujuće i za vas.</p> http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Razumevanje_cetvorogodisnjaka.aspx dnevnikbebe.com http://www.dnevnikbebe.com/deca-od-3-7/razvoj/zanimljivosti/10-04-16/Razumevanje_cetvorogodisnjaka.aspx 4ead57a0-1a3f-4bd4-873a-f2ebcba5e0ab Fri, 16 Apr 2010 12:20:50 GMT